Giasemis Giorgos Ainte текст и слова песни

Giasemis Giorgos Ainte текст и слова песни

Текст и слова песни Giasemis Giorgos-Ainte

Се псахно се анадоли ке виси,
Се хано сто кено пу ехис афиси.
Се фело се фело опос то неро то хома,
Се псахно се псахно ке се скефтоме акома.

Аде пали ксенихтао
Ке ден эхо пу на пао,
Мера нихта се зитао,
Ке ас мин ксеро пу гирнас.
Айде пали вре психи му,
Эгинес катастрофи му,
Ма се фело сти зои му,
Мине зитима хавьяс.

Се псахно сто скотади пу аплони,
Се хано се ена вос пу хамилони.
Се фело се фело на ксанарфис сти зои му,
Се псахно се псахно ста симадья сто корми му.