Gheorghe Virlan Alei Norocul текст и слова песни

Gheorghe Virlan Alei Norocul текст и слова песни

Текст и слова песни Gheorghe Virlan-Alei Norocul

Alei
1.
Cum e doamne el norocul alei
Ca nu creste
pe–s
tot locul alei
Si nu ori

si
cind

rasre alei

2 ori
In

cale
la

fiecare

Refren

2 ori
Cum
e
viata
omului
Astazi e
si
mine
nui
Cind la
bine
si
la
greu

2 ori
Ai
mereu
norocul
tau

2. Dami domne noroc si mie alei
Sa-mi
cresc
copiii
cu bine alei

Dami
noroc si

sanatate
alei

2 ori
Sa
le
fac

si
lor
de
toate

Refren

2 ori
3. Dar norocul nu mai vine alei

Nici
nu
trece
pe
la
mine
alei
Nu-mi
bate
de
loc
in
prag alei

2 ori
Departe
nu-i
mai

sint

drag

Refren
2 ori