Райбург Ян Artist текст и слова песни

Райбург Ян Artist текст и слова песни

Текст и слова песни Райбург Ян-Artist

(Raiburg)
Вст. – 8т.
Ынчет ын тоамна вьеций ам ажунс,
Ку пэсэриле ной збурэм ын сус.
Ши не уйтэм ла аний че-ау трекут,
Тот че-ам гэсит, ши тот че ам пьердут – 2 раза

Припев -2 раза
Ну, ну плека, примэвара вьеций,
Ну, ну плека, рэмый мэкар ын вис.
Ну, ну плека, клипа тинереций,
Ну, ну плека, вьяцэ де артист.

Проигрыш – 8т.
Ын урмэ а рэмас тот че-ам висат,
Ши кынтечеле каре ле-ам кынтат.
Деспре амор гитареле кынтау,
Ши струнеле амареле плынжау – 2 раза

Припев – 2 раза + проигрыш – 8т. ( из-за т. )

Припев – 2 раза + проигрыш.