Проект «Я пою» Беларусь мая синявокая текст и слова песни

Проект «Я пою» Беларусь мая синявокая текст и слова песни

Текст и слова песни Проект «Я пою»-Беларусь мая синявокая

На-на-на…

1. Светлыя праспекты і двары,
Грэюць сэрца лёгкі успамін.
Шчырыя суседзі і сябры,
І паветра веснавая плынь.
Сонечнае заўтра назаўжды!

ПРЫПЕЎ: Беларусь мая, сінявокая,
Дзіўная, як зоркі далёкія.
Ты адзіная, старана мая,
Вольная зямля беларуская
Белакрылае, неба сіняе,
Мы ляцім, як птушкі ад выраю
Там заззяў усмешкаю шчыраю
Мілая радзіма мая.

2. Вецер цёплы роднае зямлі
Лашчыць, як матуліна любоў.
Марылі, кахалі, бераглі
Нашы продкі мір спакон вякоў.
Сонечнае заўтра назаўжды!

ПРЫПЕЎ:

На-на-на…

Вышыня неабсяжная
Ш нібыта ў сне
Галасы жураўліныя
Ў блакітнай вясне.

ПРЫПЕЎ: