Азербайджан Чал-чал-чал текст и слова песни

Азербайджан Чал-чал-чал текст и слова песни

Текст и слова песни Азербайджан-Чал-чал-чал

Чал чал

Янур алван чироклар
Эвимиза шадлик вар
Янур алван чироклар
Очилиб скфрала дузулиб суфралар
Гялинь гялинь бугун биза

Чал чал чал-архабан бир хава чал
Чал чал чал-кунлума бир хава чал
Чал чал чал-уйнасын гайнаталар
Чал чал чал-уйнасын гайнаналар
Чал чал чал бир хава гиз уйнасын
Чал чал чал-бутун маджлис уйнасын

Биза гялинь гувохлар
Янар эркин чироклар
Биза гялинь гувохлар
Янар эркин чироклар
Бугунда гуль чечаклар
Янар геч чироклар
Гялинь гялинь бугун биза

Чал чал чал-архабан бир хава чал
Чал чал чал-кунлума бир хава чал
Чал чал чал-уйнасын гайнаталар
Чал чал чал-уйнасын гайнаналар
Чал чал чал бир хава гиз уйнасын
Чал чал чал-бутун маджлис уйнасын

Чал чал чал-архабан бир хава чал
Чал чал чал-кунлума бир хава чал
Чал чал чал-уйнасын гайнаталар
Чал чал чал-уйнасын гайнаналар
Чал чал чал бир хава гиз уйнасын