Givatron Zion tamati zion hemdati текст и слова песни

Givatron Zion tamati zion hemdati текст и слова песни

Текст и слова песни Givatron-Zion tamati zion hemdati

ציון תמתי, ציון חמדתי
לך נפשי מרחוק הומיה
תשכח ימיני אם אשכחך יפתי
עד תאטר בור קברי עלי פיה.

לא אשכחך, ציון חמדתי
את, כל עוד אחי, תוחלתי ושברי
ועת הכל אשכחה עד שארית נשמתי
וציון, את ציון, תהי עלי קברי

ציון תמתי, ציון חמדתי